Hiệp hội doanh nghiệp Thủ Đức - TBA
 tba


Quyền lợi và nghĩa vụ
27/11/2015

Quyền lợi của Hội viên.

          1. Được cung cấp thông tin, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của quận Bình Thạnh trong lĩnh vực kinh tế, được quảng bá chào hàng hoặc các sản phẩm của mình trong các kỳ họp của Hội và các Hội bạn, được tạo điều kiện cung cấp thông tin để liên doanh, liên kết kinh tế với các doanh nghiệp khác trong Hội.

          2. Được quyền yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật hoặc thay thế mình kiến nghị với các cơ quan hữu quan những vấn đề liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp mình đang quản lý.

          3. Được đăng ký xin gặp Quận ủy, UBND quận thông qua BCH Hội, để phản ánh và đề xuất giải quyết vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

          4. Được cấp thẻ Hội viên, được tham gia các cuộc họp định kỳ và Đại hội của Hội, được ứng cử đề cử vào BCH Hội, được thảo luận, phát biểu và biểu quyết các công việc của Hội.

          5. Được ra khỏi Hội khi xét thấy mình không có nguyện vọng hoặc chuyển địa bàn hoạt động nhưng phải làm đơn nêu rõ lý do và được BCH Hội chấp thuận.

          6. Được Hội bình xét khen thưởng thành tích trong các mặt hoạt động của doanh nghiệp với các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng.

          7. Được BCH Hội tạo điều kiện giúp đỡ vay vốn ngân hàng trong các chương trình đầu tư phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao theo đúng luật định và hướng dẫn.

Nghĩa vụ của Hội viên.

          1. Thi hành nghiêm điều lệ, nghị quyết và các quyết định của Hội, làm tròn nghĩa vụ Hội viên và người công dân.

          2. Đóng lệ phí gia nhập Hội 1.000.000 đồng; đóng Hội phí 2.000.000 đồng/01 năm và đóng 01 lần vào đầu quý 1 hằng năm.

          3. Tuyên truyền, vận động phát triển Hội viên mới. Giữ gìn và nâng cao uy tín của Hội và của doanh nghiệp mình, thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước.

          4. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.

Quyền và nghĩa vụ của Hội viên liên kết, Hội viên danh dự.

          Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền và nghĩa vụ như Hội viên của Hội quy định tại Điều 15 và 16 Điều lệ Hội, ngoại trừ việc được ứng cử, đề cử vào BCH Hội và biểu quyết các công việc của Hội. Đồng thời không phải đóng Hội phí như quy định tại Khoản 2 Điều 16.

Video clip

  • Mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Hội Doanh Nghiệp Thủ Đức
  • CTY Tân Thanh và Trường CĐ CN Thủ Đức hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
  • FBNC - Ngày hội việc làm Đức thu hút hơn 1000 sinh viên
  • Văn nghệ mừng 10 năm Hội doanh nghiệp Quận Thủ Đức
  • Ngày hội bảo vệ ghẹ xanh Kiên Giang
  • Giới thiệu về Phú Quốc
  • Lễ khai trương nhà máy V-Stainless Steel
  • Lễ khánh thành nhà máy MASAKATSU KOUZAI

Contact:
HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN THỦ ĐỨC
17 Lê Quý Đôn – P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
08 3722 0833 - 0989 203 751
📠 Fax: 08 3722 0833
vanphong@hoidoanhnghiepthuduc.com.vn
About us:
Like us on facebook.
Google +
Watch us on Youtube
Follow us on Twister
Bản quyền thuộc về Hội Doanh nghiệp quận Thủ ĐứcVận hành & phát triển bởi Phadanco